Përqëndrimi kryesor i prodhimeve tona do të bazohet në përputhjet e kërkesave të tregut.

Duke filluar nga punëtori i thjeshtë, stazheri e deri tek profesionistët, ata në çdo formë dhe në çdo kohë do të kontribojnë në përmbushjen dhe në përmirësimin e kualitetit duke ua ofruar një produkt sa më të shëndetshëm, i cili do të arrinë në shtëpitë e tuaja, në kualitetin më të mirë.   Lexo më shumë

Higjiena dhe Shëndeti

Qumështi organik i transportuar në fabrikën tonë i nënshtrohet testeve të cilësisë dhe futet në prodhim.

Transporti

Produktet “Sharri” transportohen nga fabrika deri në pikat e shitjes me frigo furgon. Kjo mundëson që në përbërjen e tyre të mos ndryshojë cilësia.

Filtrimi i ajrit

Në objektin tonë të prodhimit parandalohet hyrja e mikro-organizmave dhe sporeve të kërpurdhave me anë të filtrimit të ajrit.

Përmbajtja Organike

Në prodhimin e produkteve “Sharri” përdoret qumështi organik dhe nuk përdoren aditivë.

Pasterizimi

Qumështi që përdoret për të bërë produktet “Sharri” është i pasterizuar dhe i homogjenizuar.

Teknologjia dhe Përvoja

Produktet tona janë cilësore si rezultat i përvojes tonë shumë vjeçare dhe i përpunuar me makineritw më moderne.

Vizioni

Përqëndrimi kryesor i prodhimeve tona bazohet në përputhjet e kërkesave të tregut. Duke filluar nga punëtori i thjeshtë, stazheri e deri tek profesionistët, ata në çdo formë dhe në çdo kohë do të kontribojnë në përmbushjen dhe në përmirësimin e kualitetit duke u’a ofruar një produkt sa më të shëndetshëm, i cili do të arrijë në shtëpitë tuaja në kualitetin më të mirë.

Misioni

Synojmë që produktet tona të arrijnë nivelet më të larta të kualitetit, mirëmbajtjes, deponimit, transportit dhe departamentit të prodhimeve. Jemi të hapur të pranojmë punetorë të të gjitha niveleve kualifikuese, të shkathësive dhe grupeve të ndryshme etnike, të cilët janë të gatshëm qw me punën e tyre t’i kontribojnë shoqerisë sonë. Pavarësisht nga puna e zorshme, ne planifikojmë të mbulojmë tërë regjionin e Kosovës me produktet tona kualitative.