Produktet

Kompania me kapitalin dhe me forcat e veta vetanake arriti të bëhet një ndër kompanitë më të suksesshme & konkuruese në tregun Kosovar.

Industria e Qumështit "Sharri" u themelua në vitin 2001 në Prizren

Kompania morri emrin nga bjeshkët e Sharrit, të cilat karakterizohen me pasuritë natyrale qoftë shtazore apo bimore. Këto treva njihen për bukuri mahnitëse të bjeshkëve gjatë tërë stinëve të vitit & për lartësi mbidetare të madhe.

Lexo më shumë

Përqëndrimi kryesor i prodhimeve tona do të bazohet në përputhjet e kërkesave të tregut

Duke filluar nga punëtori i thjeshtë, stazheri e deri tek profesionistët, ata në çdo formë dhe në çdo kohë do të kontribojnë në përmbushjen dhe në përmirësimin e kualitetit duke ua ofruar një produkt sa më të shëndetshëm, i cili do të arrinë në shtëpitë e tuaja, në kualitetin më të mirë.

Njoftohu për më të rejat nga Qumështorja SHARRI